KOOL2PLAY

K2P NEWCONNECT
K2P
KOOL2PLAY NEWCONNECT
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

K2P nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KOOL2PLAY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của K2P là 6.045M PLN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu