NOVAVIS
NVV NEWCONNECT

NVV
NOVAVIS NEWCONNECT
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NVV financial statements

Tóm tắt tài chính của NOVAVIS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NVV là 41.015M. EPS TTM của công ty là 0.06, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 87.43.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền