Nexo / Tether USD

NEXOUSDT HUOBI
NEXOUSDT
Nexo / Tether USD HUOBI
 
Không có giao dịch

Nexo / Tether USD Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Nexo / Tether USD được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Nexo / Tether USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNEXOUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
NEXOUSDTNEXO / TetherUSBINANCE0.7510.27%35.33%0.0020.7620.742616.892K
Mua
NEXOUSDTNexo / Tether USDHUOBI0.7516−0.19%22.31%−0.00140.75910.749769.234K
Mua
NEXOUSDTNEXOUSDT SPOTBITGET0.7494−0.54%−16.48%−0.00410.75760.749459.18K
Mua
NEXOUSDTNEXO / TETHERCOINEX0.7461−0.47%13.31%−0.00350.75990.743612.137K
Theo dõi
NEXOUSDTNexo/TetherGATEIO0.75120.13%−2.01%0.00100.76030.744611.131K
Mua
NEXOUSDTNexo / TetherHITBTC0.75656371.11%22.21%0.00830960.75656370.74109932.199K
Theo dõi
NEXOUSDTNexo / Tether USDPOLONIEX0.71059140−2.76%−89.78%−0.020133370.729662130.7105914031
Mua