CALMARK SWEDEN AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CALMA.B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CALMARK SWEDEN AB SER. B

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CALMARK SWEDEN AB SER. B 57.00 k SEK, và năm trước đó — 220.83 k SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia