COEGIN PHARMA

NGMCOEGIN
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COEGIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COEGIN PHARMA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của COEGIN là 113.308M SEK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬