NMR / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch NMR / TetherUS

Các thị trường nơi mà NMR / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử NMR / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNMRUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
NMRUSDTNMR / TetherUSBINANCE15.64+0.51%1.49M−63.50%15.7215.2467.175K
Mua
NMRUSDTNumeraire/TetherOKX15.64+0.45%92.716K−57.50%15.6815.285.224K
Mua
NMRUSDTNumeraire / USDTMEXC15.651+0.71%90.135K−8.79%15.65315.2535.183K
Mua
NMRUSDTNumeraire / TetherKUCOIN15.650+0.65%60.33K−82.85%15.65015.2572.21K
Mua
NMRUSDTNumeraire/TetherGATEIO15.648+0.62%47.705K−63.98%15.68715.2492.094K
Mua
NMRUSDTNMRUSDT SPOTBITGET15.59+0.06%39.123K−37.41%15.6915.211.972K
Mua
NMRUSDTNUMERAIRE / TETHERCOINEX15.5417+0.09%3.272K−50.14%15.589515.2231164
Mua
NMRUSDTNumeraire / TetherBITTREX15.22320541−0.10%1.182K−4.45%15.5476932915.1555451769
Mua
NMRUSDTNMR / TetherUSBINANCEUS15.62+1.03%1.149K−61.48%15.6215.2666
Mua
NMRUSDTNumeraire / Tether OmniHITBTC15.4280−1.61%657−8.40%15.428015.42803
Mua
NMRUSDTNumeraire / Tether USDPOLONIEX15.40−2.47%2310.00%15.4115.4015
Mua
NMRUSDTNUMERAIRE / TETHERWOONETWORK15.64+0.64%15.6815.2462.585K
Mua