NORWEGIAN KRONE / AUSTRALIAN DOLLAR
NOKAUD IDC

NOKAUD
NORWEGIAN KRONE / AUSTRALIAN DOLLAR IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

NOKAUD Biểu đồ Ngoại hối