ACC LTD

ACC NSE
ACC
ACC LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ACC

Tóm tắt tài chính của ACC LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ACC là 415.789B INR. EPS TTM của công ty là 90.35 INR, tỷ suất cổ tức là 2.59% và P/E là 24.85. Ngày thu nhập tiếp theo của ACC LTD là 18 Tháng 7, ước tính là 19.10 INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu