ADANI PORT SPECIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADANIPORTS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADANI PORT SPECIAL

Doanh thu của ADANI PORT SPECIAL trong năm ngoái lên tới 208.52B INR, phần lớn trong số đó — 182.57B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Port and Special Economic Zone Activities, năm trước mang lại 141.43B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADANI PORT SPECIAL 195.37B INR, và năm trước đó — 152.94B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia