ALPHAGEO(INDIA)
ALPHAGEO NSE

ALPHAGEO
ALPHAGEO(INDIA) NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALPHAGEO(INDIA) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ALPHAGEO là 2.684B. EPS TTM của công ty là 55.62, lợi tức cổ tức là 1.90%, và P/E là 7.56.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền