APAR INDUSTRY LTD

APARINDS NSE
APARINDS
APAR INDUSTRY LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

APARINDS fundamentals

Tóm tắt tài chính của APAR INDUSTRY LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của APARINDS là 35.15B INR. EPS TTM của công ty là 67.09 INR, tỷ suất cổ tức là 1.63% và P/E là 13.70. Ngày thu nhập tiếp theo của APAR INDUSTRY LTD là 11 Tháng 8, ước tính là 18.75 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu