BAJAJ ELECTRICALS

BAJAJELEC NSE
BAJAJELEC
BAJAJ ELECTRICALS NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAJAJELEC financial statements

Tóm tắt tài chính của BAJAJ ELECTRICALS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BAJAJELEC là 173.923B. EPS TTM của công ty là 16.19, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 94.46. Ngày thu nhập tiếp theo BAJAJ ELECTRICALS là 11 Tháng 11, ước tính là 4.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền