BAJAJ HLDG & INVES

BAJAJHLDNG NSE
BAJAJHLDNG
BAJAJ HLDG & INVES NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAJAJHLDNG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BAJAJ HLDG & INVES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BAJAJHLDNG là 526.101B. EPS TTM của công ty là 336.88, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 14.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền