BAJAJ HLDG & INVES

BAJAJHLDNG NSE
BAJAJHLDNG
BAJAJ HLDG & INVES NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BAJAJHLDNG

Tóm tắt tài chính của BAJAJ HLDG & INVES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAJAJHLDNG là 548.61B INR. EPS TTM của công ty là 364.39 INR, tỷ suất cổ tức là 2.35% và P/E là 13.44.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu