BHARAT DYNAMICS LTD

BDLNSE
BDL
BHARAT DYNAMICS LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BDL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BHARAT DYNAMICS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BDL là 177.15B INR. EPS TTM của công ty là 32.37 INR, tỷ suất cổ tức là 0.86% và P/E là 29.72. Ngày thu nhập tiếp theo của BHARAT DYNAMICS LTD là 1 Tháng 3, ước tính là 5.70 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu