BHARTI AIRTEL LTD

BHARTIARTL NSE
BHARTIARTL
BHARTI AIRTEL LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BHARTI AIRTEL LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BHARTIARTL là 4.527T INR. EPS TTM của công ty là 9.90 INR, tỷ suất cổ tức là 0.39% và P/E là 77.61. Ngày thu nhập tiếp theo của BHARTI AIRTEL LTD là 31 Tháng 10, ước tính là 3.60 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu