CLARIANT CHEMICALS
CLNINDIA NSE

CLNINDIA
CLARIANT CHEMICALS NSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CLARIANT CHEMICALS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CLNINDIA là 14.218B. EPS TTM của công ty là 95.21, lợi tức cổ tức là 10.55%, và P/E là 6.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền