HINDALCO INDS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HINDALCO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HINDALCO INDS

Doanh thu của HINDALCO INDS trong năm ngoái lên tới 1.52T INR, phần lớn trong số đó — 1.45T INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Novelis, năm trước mang lại 1.28T INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HINDALCO INDS 591.90B INR, và năm trước đó — 461.39B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia