HITECH CORPORATION
HITECHCORP NSE

HITECHCORP
HITECH CORPORATION NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HITECH CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HITECHCORP là 3.92B. EPS TTM của công ty là 17.94, lợi tức cổ tức là 0.44%, và P/E là 12.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền