HLE GLASCOAT LTD

HLEGLAS NSE
HLEGLAS
HLE GLASCOAT LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HLEGLAS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HLE GLASCOAT LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HLEGLAS là 98.372B. EPS TTM của công ty là 45.98, lợi tức cổ tức là 0.05%, và P/E là 159.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền