HINDUSTAN FOODS LTD
HNDFDS NSE

HNDFDS
HINDUSTAN FOODS LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HINDUSTAN FOODS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HNDFDS là 42.654B. EPS TTM của công ty là 19.18, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 104.80.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền