VODAFONE IDEA LTD

IDEANSE
IDEA
VODAFONE IDEA LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IDEA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VODAFONE IDEA LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IDEA là 262.411B INR. Ngày thu nhập tiếp theo của VODAFONE IDEA LTD là 13 Tháng 2, ước tính là -1.74 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu