INDIAN ENERGY EXCH

IEX NSE
IEX
INDIAN ENERGY EXCH NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IEX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDIAN ENERGY EXCH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IEX là 155.02B INR. EPS TTM của công ty là 3.52 INR, tỷ suất cổ tức là 1.20% và P/E là 47.27. Ngày thu nhập tiếp theo của INDIAN ENERGY EXCH là 21 Tháng 10, ước tính là 0.92 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu