INDIAN METALS & FE

IMFANSE
IMFA
INDIAN METALS & FENSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IMFA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDIAN METALS & FE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IMFA là 15.196B INR. EPS TTM của công ty là 56.31 INR, tỷ suất cổ tức là 4.38% và P/E là 5.01.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu