INDIA CEMENTS

INDIACEM NSE
INDIACEM
INDIA CEMENTS NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INDIACEM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDIA CEMENTS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INDIACEM là 78.543B INR. EPS TTM của công ty là 3.72 INR, tỷ suất cổ tức là 0.39% và P/E là 70.54.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu