INDOSTAR CAP FIN

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INDOSTAR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDOSTAR CAP FIN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INDOSTAR là 14.9B INR. Ngày thu nhập tiếp theo của INDOSTAR CAP FIN là 31 Tháng 5, ước tính là 3.11 INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬