INDIAN OIL CORP

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IOC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDIAN OIL CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IOC là 1.121T INR. EPS TTM của công ty là 4.45 INR, tỷ suất cổ tức là 10.58% và P/E là 17.82. Ngày thu nhập tiếp theo của INDIAN OIL CORP là 18 Tháng 5, ước tính là 4.56 INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu