INDIAN OIL CORP

IOC NSE
IOC
INDIAN OIL CORP NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IOC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của INDIAN OIL CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IOC là 1.266T. EPS TTM của công ty là 27.80, lợi tức cổ tức là 8.93%, và P/E là 4.83. Ngày thu nhập tiếp theo INDIAN OIL CORP là 29 Tháng 10, ước tính là 4.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền