ITC LTD ITC

ITC NSE
ITC
ITC LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghiệp: Thuốc lá
ITC Ltd. là một công ty mẹ, tham gia vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Thuốc lá điếu cho Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG); FMCG Khác; Đa khách sạn; Giấy bìa, Giấy và Bao bì, và Kinh doanh Nông sản. Phân khúc Thuốc lá FMCG tiếp thị và bán thuốc lá và xì gà. Phân khúc FMCG Khác phân phối thực phẩm đóng gói, quần áo, đồ dùng học tập và văn phòng, các sản phẩm an toàn phù hợp, agarbattis và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Phân khúc Khách sạn quản lý và vận hành chuỗi khách sạn và nhà hàng. Phân khúc Giấy bìa, Giấy và Bao bì sản xuất và cung cấp các loại bảng chuyên dụng, bảng đồ họa và giấy in. Phân khúc Kinh doanh Nông nghiệp xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc, trái cây chế biến, cà phê và hải sản. Công ty được thành lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1910 và có trụ sở chính tại Kolkata, Ấn Độ.