KSB LTD

KSBNSE
KSB
KSB LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KSB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KSB LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KSB là 62.283B INR. EPS TTM của công ty là 47.75 INR, tỷ suất cổ tức là 0.70% và P/E là 37.68. Ngày thu nhập tiếp theo của KSB LTD là 23 Tháng 2, ước tính là 11.30 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu