MANAPPURAM FINANCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANAPPURAM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MANAPPURAM FINANCE

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của MANAPPURAM - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: INR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu