MANGALAM CEMENT

MANGLMCEM NSE
MANGLMCEM
MANGALAM CEMENT NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MANGLMCEM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MANGALAM CEMENT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MANGLMCEM là 10.558B INR. EPS TTM của công ty là 26.31 INR, tỷ suất cổ tức là 0.39% và P/E là 14.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu