MMP INDUSTRIES LTD

MMPNSE
MMP
MMP INDUSTRIES LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MMP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MMP INDUSTRIES LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MMP là 3.081B INR. EPS TTM của công ty là 9.29 INR, tỷ suất cổ tức là 0.82% và P/E là 13.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu