INFO EDGE

NAUKRI NSE
NAUKRI
INFO EDGE NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NAUKRI báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của INFO EDGE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NAUKRI là 856.666B. EPS TTM của công ty là 114.68, lợi tức cổ tức là 0.12%, và P/E là 58.46. Ngày thu nhập tiếp theo INFO EDGE là 2 Tháng 11, ước tính là 8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền