NEUEON TOWERS LTD

NTL NSE
NTL
NEUEON TOWERS LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NTL

Tóm tắt tài chính của NEUEON TOWERS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTL là 188.293M INR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu