POWER FINANCE CORP

PFCNSE
PFC
POWER FINANCE CORPNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PFC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POWER FINANCE CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PFC là 374.892B INR. EPS TTM của công ty là 53.55 INR, tỷ suất cổ tức là 8.65% và P/E là 2.70.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu