STATE BK OF INDIA

SBINNSE
SBIN
STATE BK OF INDIANSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SBIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của STATE BK OF INDIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SBIN là 5.421T INR. EPS TTM của công ty là 46.14 INR, tỷ suất cổ tức là 1.17% và P/E là 13.21. Ngày thu nhập tiếp theo của STATE BK OF INDIA là 3 Tháng 2, ước tính là 14.15 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu