SHREE CEMENT LTD
SHREECEM NSE

SHREECEM
SHREE CEMENT LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SHREE CEMENT LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SHREECEM là 1.106T. EPS TTM của công ty là 716.77, lợi tức cổ tức là 0.20%, và P/E là 42.78. Ngày thu nhập tiếp theo SHREE CEMENT LTD là 9 Tháng 11, ước tính là 163.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền