TATA CONSULTANCY S TCS

TCS NSE
TCS
TATA CONSULTANCY S NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Dịch vụ Công nghệ thông tin
Tata Consultancy Services Limited (TCS) tham gia vào lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), các giải pháp kinh doanh và kỹ thuật số. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm các dịch vụ ngân hàng, tài chính và bảo hiểm (BFSI); chế tạo; bán lẻ và hàng tiêu dùng đóng gói (CPG); viễn thông, truyền thông và giải trí, và những lĩnh vực khác, chẳng hạn như năng lượng, tài nguyên và dịch vụ tiện ích, công nghệ cao, khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe, quản trị, du lịch, vận chuyển và khách sạn và các sản phẩm khác. Danh mục dịch vụ của công ty bao gồm dịch vụ CNTT và dịch vụ bảo đảm, quản trị và quản lý hiệu suất, dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ đám mây, giải pháp tiếp thị kết nối, dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và công nghiệp, giải pháp doanh nghiệp, dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, sản phẩm và dịch vụ di động. Các dịch vụ phần mềm bao gồm phần mềm kỹ thuật số và giải pháp, TCS BaNCS và TCS MasterCraft, ngoài ra còn có những dịch vụ khác. Các dịch vụ của công ty phục vụ các ngành công nghiệp, bao gồm bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, viễn thông và những ngành khác.