TECH MAHINDRA

TECHM NSE
TECHM
TECH MAHINDRA NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TECHM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TECH MAHINDRA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TECHM là 1.512T. EPS TTM của công ty là 58.13, lợi tức cổ tức là 0.97%, và P/E là 27.08. Ngày thu nhập tiếp theo TECH MAHINDRA là 31 Tháng 1, ước tính là 16.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền