V-GUARD INDUSTRIES

VGUARD NSE
VGUARD
V-GUARD INDUSTRIES NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VGUARD financial statements

Tóm tắt tài chính của V-GUARD INDUSTRIES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VGUARD là 110.795B. EPS TTM của công ty là 5.18, lợi tức cổ tức là 0.47%, và P/E là 50.12. Ngày thu nhập tiếp theo V-GUARD INDUSTRIES là 15 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền