MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
MTNN NSENG

MTNN
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MTNN là 3.562T. EPS TTM của công ty là 12.39, lợi tức cổ tức là 5.97%, và P/E là 14.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền