SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC

SKYAVN NSENG
SKYAVN
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SKYAVN

Tóm tắt tài chính của SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SKYAVN là 7.851B NGN. EPS TTM của công ty là 0.51 NGN, tỷ suất cổ tức là 2.84% và P/E là 11.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền