Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ

CL1! NYMEX
CL1!
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ NYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật CL1!

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.