Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ icon

Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
NYMEX
US Flag
CL1!

CL1!
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
CLZ2019 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2019)
20191120.0056.87-0.44%-0.2557.7956.63Mua
CLF2020 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2020)
20191219.0056.96-0.42%-0.2457.8556.76Mua
CLG2020 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2020)
20200121.0056.85-0.42%-0.2457.7356.66Mua
CLH2020 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2020)
20200220.0056.55-0.48%-0.2757.4356.38Mua
CLJ2020 CRUDE OIL FUTURES (APR 2020)
20200320.0056.21-0.50%-0.2857.0656.04Mua
CLK2020 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2020)
20200421.0055.83-0.53%-0.3056.6255.67Mua
CLM2020 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2020)
20200519.0055.42-0.56%-0.3156.2255.27Mua
CLN2020 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2020)
20200622.0055.00-0.58%-0.3255.7754.86Mua
CLQ2020 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2020)
20200721.0054.59-0.60%-0.3355.3154.53Mua
CLU2020 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2020)
20200820.0054.22-0.60%-0.3354.9554.10Mua
CLV2020 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2020)
20200922.0053.88-0.66%-0.3654.5453.88Mua
CLX2020 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2020)
20201020.0054.180.35%0.1954.2554.07Mua
CLZ2020 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2020)
20201120.0053.40-0.73%-0.3954.1253.27Mua
CLF2021 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2021)
20201221.0053.820.47%0.2553.8253.82Mua
CLG2021 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2021)
20210120.0053.380.39%0.2153.3853.38Mua
CLH2021 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2021)
20210222.0053.210.40%0.2153.2153.21Mua
CLJ2021 CRUDE OIL FUTURES (APR 2021)
20210322.0053.050.38%0.2053.0553.05Mua
CLK2021 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2021)
20210420.0052.920.38%0.2052.9252.92Mua
CLM2021 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2021)
20210520.0052.36-0.85%-0.4553.0852.36Mua
CLN2021 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2021)
20210622.0052.670.38%0.2052.6752.67Mua
CLQ2021 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2021)
20210720.0052.540.38%0.2052.5452.54Mua
CLU2021 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2021)
20210820.0052.430.36%0.1952.4352.43Mua
CLV2021 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
20210921.0052.340.35%0.1852.3452.34Mua
CLX2021 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)
20211020.0052.270.35%0.1852.2752.27Mua
CLZ2021 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
20211119.0051.78-0.84%-0.4452.4551.68Mua
CLF2022 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2022)
20211220.0052.110.33%0.1752.1152.11Mua
CLG2022 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2022)
20220120.0052.020.35%0.1852.0252.02Mua
CLH2022 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2022)
20220222.0051.950.37%0.1951.9551.95Mua
CLJ2022 CRUDE OIL FUTURES (APR 2022)
20220322.0051.890.37%0.1951.8951.89Mua
CLK2022 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2022)
20220420.0051.850.39%0.2051.8551.85Mua
CLM2022 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2022)
20220520.0051.43-0.75%-0.3951.8051.43Mua
CLN2022 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2022)
20220621.0051.760.39%0.2051.7651.76Mua
CLQ2022 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2022)
20220720.0051.720.39%0.2051.7251.72Mua
CLU2022 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2022)
20220822.0051.690.37%0.1951.6951.69Mua
CLV2022 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2022)
20220920.0051.690.37%0.1951.6951.69Mua
CLX2022 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2022)
20221020.0051.700.37%0.1951.7051.70Mua
CLZ2022 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2022)
20221121.0051.22-0.99%-0.5151.8551.22Mua
CLF2023 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2023)
20221220.0051.690.37%0.1951.6951.69Mua
CLG2023 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2023)
20230120.0051.660.37%0.1951.6651.66Mua
CLH2023 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2023)
20230221.0051.640.37%0.1951.6451.64Mua
CLJ2023 CRUDE OIL FUTURES (APR 2023)
20230321.0051.630.37%0.1951.6351.63Mua
CLK2023 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2023)
20230420.0051.630.37%0.1951.6351.63Mua
CLM2023 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2023)
20230522.0051.650.39%0.2051.6551.65Mua
CLN2023 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2023)
20230620.0051.630.37%0.1951.6351.63Mua
CLQ2023 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2023)
20230720.0051.640.35%0.1851.6451.64Mua
CLU2023 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2023)
20230822.0051.670.33%0.1751.6751.67Mua
CLV2023 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2023)
20230920.0051.710.31%0.1651.7151.71Mua
CLX2023 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2023)
20231020.0051.770.31%0.1651.7751.77Mua
CLZ2023 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2023)
20231120.0051.33-0.98%-0.5151.3351.33Bán
CLF2024 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2024)
20231219.0051.840.35%0.1851.8451.84Mua
CLG2024 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2024)
20240122.0051.810.33%0.1751.8151.81Mua
CLH2024 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2024)
20240220.0051.830.33%0.1751.8351.83Mua
CLJ2024 CRUDE OIL FUTURES (APR 2024)
20240320.0051.860.31%0.1651.8651.86Mua
CLK2024 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2024)
20240422.0051.900.31%0.1651.9051.90Mua
CLM2024 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2024)
20240521.0051.930.29%0.1551.9351.93Mua
CLN2024 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2024)
20240620.0051.930.27%0.1451.9351.93Mua
CLQ2024 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2024)
20240722.0051.960.25%0.1351.9651.96Mua
CLU2024 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2024)
20240820.0052.040.25%0.1352.0452.04Mua
CLV2024 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2024)
20240920.0052.080.23%0.1252.0852.08Mua
CLX2024 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2024)
20241022.0052.170.21%0.1152.1752.17Mua
CLZ2024 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2024)
20241120.0052.220.19%0.1052.2252.22Mua
CLF2025 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2025)
20241219.0052.220.19%0.1052.2252.22Mua
CLG2025 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2025)
20250121.0052.270.19%0.1052.2752.27Mua
CLH2025 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2025)
20250220.0052.320.19%0.1052.3252.32Mua
CLJ2025 CRUDE OIL FUTURES (APR 2025)
20250320.0052.350.17%0.0952.3552.35Mua
CLK2025 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2025)
20250422.0052.380.17%0.0952.3852.38Mua
CLM2025 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2025)
20250520.0052.420.17%0.0952.4252.42Mua
CLN2025 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2025)
20250620.0052.430.17%0.0952.4352.43Mua
CLQ2025 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2025)
20250722.0052.460.17%0.0952.4652.46Mua
CLU2025 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2025)
20250820.0052.520.17%0.0952.5252.52Mua
CLV2025 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2025)
20250922.0052.550.15%0.0852.5552.55Mua
CLX2025 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2025)
20251021.0052.610.15%0.0852.6152.61Mua
CLZ2025 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2025)
20251120.0052.630.15%0.0852.6352.63Mua
CLF2026 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2026)
20251219.0052.600.15%0.0852.6052.60Mua
CLG2026 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2026)
20260120.0052.590.15%0.0852.5952.59Mua
CLH2026 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2026)
20260220.0052.600.15%0.0852.6052.60Mua
CLJ2026 CRUDE OIL FUTURES (APR 2026)
20260320.0052.600.15%0.0852.6052.60Mua
CLK2026 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2026)
20260421.0052.600.15%0.0852.6052.60Mua
CLM2026 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2026)
20260519.0052.630.15%0.0852.6352.63Mua
CLN2026 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2026)
20260622.0052.620.15%0.0852.6252.62Mua
CLQ2026 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2026)
20260721.0052.630.15%0.0852.6352.63Mua
CLU2026 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2026)
20260820.0052.640.15%0.0852.6452.64Mua
CLV2026 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2026)
20260922.0052.670.15%0.0852.6752.67Mua
CLX2026 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2026)
20261020.0052.700.15%0.0852.7052.70Mua
CLZ2026 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2026)
20261120.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLF2027 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2027)
20261221.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLG2027 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2027)
20270120.0052.760.15%0.0852.7652.76Mua
CLH2027 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2027)
20270222.0052.770.15%0.0852.7752.77Mua
CLJ2027 CRUDE OIL FUTURES (APR 2027)
20270322.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLK2027 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2027)
20270420.0052.760.15%0.0852.7652.76Mua
CLM2027 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2027)
20270520.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLN2027 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2027)
20270622.0052.760.15%0.0852.7652.76Mua
CLQ2027 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2027)
20270720.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLU2027 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2027)
20270820.0052.750.15%0.0852.7552.75Mua
CLV2027 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2027)
20270921.0052.730.15%0.0852.7352.73Mua
CLX2027 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2027)
20271020.0052.720.15%0.0852.7252.72Mua
CLZ2027 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2027)
20271119.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLF2028 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2028)
20271220.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLG2028 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2028)
20280120.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLH2028 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2028)
20280222.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLJ2028 CRUDE OIL FUTURES (APR 2028)
20280321.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLK2028 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2028)
20280420.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLM2028 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2028)
20280522.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLN2028 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2028)
20280620.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLQ2028 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2028)
20280720.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLU2028 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2028)
20280822.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLV2028 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2028)
20280920.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLX2028 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2028)
20281020.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLZ2028 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2028)
20281120.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLF2029 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2029)
20281219.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLG2029 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2029)
20290122.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLH2029 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2029)
20290220.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLJ2029 CRUDE OIL FUTURES (APR 2029)
20290320.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLK2029 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2029)
20290420.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLM2029 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2029)
20290522.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLN2029 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2029)
20290620.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLQ2029 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2029)
20290720.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLU2029 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2029)
20290821.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLV2029 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2029)
20290920.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLX2029 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2029)
20291022.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLZ2029 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2029)
20291119.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLF2030 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2030)
20291219.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
CLG2030 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2030)
20300122.0052.710.15%0.0852.7152.71Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất