Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ icon

Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
NYMEX
US Flag
CL1!

CL1!
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
CLV2019 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2019)
20190920.0059.16-5.95%-3.7462.5958.50Sức mua mạnh
CLX2019 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2019)
20191022.0058.95-5.94%-3.7262.3958.28Sức mua mạnh
CLZ2019 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2019)
20191120.0058.39-5.85%-3.6361.7557.81Sức mua mạnh
CLF2020 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2020)
20191219.0057.74-5.55%-3.3960.8357.22Sức mua mạnh
CLG2020 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2020)
20200121.0057.06-5.25%-3.1659.8956.72Sức mua mạnh
CLH2020 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2020)
20200220.0056.41-4.89%-2.9058.9655.89Mua
CLJ2020 CRUDE OIL FUTURES (APR 2020)
20200320.0055.87-4.41%-2.5858.0355.55Mua
CLK2020 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2020)
20200421.0055.31-4.11%-2.3757.3455.06Mua
CLM2020 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2020)
20200519.0054.79-3.86%-2.2056.6754.17Mua
CLN2020 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2020)
20200622.0054.39-3.50%-1.9755.9653.73Mua
CLQ2020 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2020)
20200721.0053.99-3.23%-1.8055.4053.60Mua
CLU2020 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2020)
20200820.0053.65-3.00%-1.6654.9253.23Mua
CLV2020 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2020)
20200922.0053.57-2.44%-1.3453.5753.57Mua
CLX2020 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2020)
20201020.0053.59-1.81%-0.9953.7253.59Mua
CLZ2020 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2020)
20201120.0052.95-2.54%-1.3854.0052.26Mua
CLF2021 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2021)
20201221.0053.01-1.94%-1.0553.0153.01Mua
CLG2021 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2021)
20210120.0052.70-2.10%-1.1352.7052.70Mua
CLH2021 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2021)
20210222.0052.69-1.77%-0.9552.6952.69Mua
CLJ2021 CRUDE OIL FUTURES (APR 2021)
20210322.0052.56-1.72%-0.9252.5652.56Mua
CLK2021 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2021)
20210420.0052.46-1.65%-0.8852.4652.46Mua
CLM2021 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2021)
20210520.0052.08-2.14%-1.1452.8351.50Mua
CLN2021 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2021)
20210622.0052.24-1.55%-0.8252.2452.24Mua
CLQ2021 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2021)
20210720.0052.12-1.51%-0.8052.1252.12Mua
CLU2021 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2021)
20210820.0052.01-1.51%-0.8052.0152.01Mua
CLV2021 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
20210921.0051.94-1.46%-0.7751.9451.94Mua
CLX2021 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)
20211020.0051.91-1.35%-0.7151.9151.91Mua
CLZ2021 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
20211119.0051.58-1.85%-0.9752.3350.99Mua
CLF2022 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2022)
20211220.0051.83-1.13%-0.5951.8351.83Mua
CLG2022 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2022)
20220120.0051.76-1.05%-0.5551.7651.76Mua
CLH2022 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2022)
20220222.0051.70-1.00%-0.5251.7051.70Mua
CLJ2022 CRUDE OIL FUTURES (APR 2022)
20220322.0051.66-0.94%-0.4951.6651.66Mua
CLK2022 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2022)
20220420.0051.63-0.88%-0.4651.6351.63Mua
CLM2022 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2022)
20220520.0051.37-1.31%-0.6851.3751.37Mua
CLN2022 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2022)
20220621.0051.56-0.81%-0.4251.5651.56Mua
CLQ2022 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2022)
20220720.0051.54-0.77%-0.4051.5451.54Mua
CLU2022 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2022)
20220822.0051.55-0.73%-0.3851.5551.55Mua
CLV2022 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2022)
20220920.0051.57-0.73%-0.3851.5751.57Mua
CLX2022 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2022)
20221020.0051.61-0.75%-0.3951.6151.61Mua
CLZ2022 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2022)
20221121.0051.64-0.81%-0.4252.0350.80Mua
CLF2023 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2023)
20221220.0051.64-0.77%-0.4051.6451.64Mua
CLG2023 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2023)
20230120.0051.63-0.69%-0.3651.6351.63Mua
CLH2023 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2023)
20230221.0051.63-0.62%-0.3251.6351.63Mua
CLJ2023 CRUDE OIL FUTURES (APR 2023)
20230321.0051.64-0.58%-0.3051.6451.64Bán
CLK2023 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2023)
20230420.0051.66-0.58%-0.3051.6651.66Mua
CLM2023 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2023)
20230522.0051.69-0.62%-0.3251.6951.69Mua
CLN2023 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2023)
20230620.0051.67-0.65%-0.3451.6751.67Bán
CLQ2023 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2023)
20230720.0051.68-0.67%-0.3551.6851.68Mua
CLU2023 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2023)
20230822.0051.72-0.67%-0.3551.7251.72Mua
CLV2023 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2023)
20230920.0051.79-0.65%-0.3451.7951.79Mua
CLX2023 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2023)
20231020.0051.88-0.63%-0.3351.8851.88Bán
CLZ2023 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2023)
20231120.0051.90-0.76%-0.4052.0051.45Bán
CLF2024 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2024)
20231219.0052.00-0.59%-0.3152.0052.00Bán
CLG2024 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2024)
20240122.0051.99-0.63%-0.3351.9951.99Bán
CLH2024 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2024)
20240220.0052.03-0.63%-0.3352.0352.03Bán
CLJ2024 CRUDE OIL FUTURES (APR 2024)
20240320.0052.07-0.63%-0.3352.0752.07Bán
CLK2024 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2024)
20240422.0052.12-0.63%-0.3352.1252.12Bán
CLM2024 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2024)
20240521.0052.18-0.65%-0.3452.1852.18Bán
CLN2024 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2024)
20240620.0052.21-0.65%-0.3452.2152.21Bán
CLQ2024 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2024)
20240722.0052.25-0.65%-0.3452.2552.25Bán
CLU2024 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2024)
20240820.0052.31-0.66%-0.3552.3152.31Bán
CLV2024 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2024)
20240920.0052.38-0.66%-0.3552.3852.38Bán
CLX2024 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2024)
20241022.0052.46-0.66%-0.3552.4652.46Bán
CLZ2024 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2024)
20241120.0051.93-1.83%-0.9751.9351.93Sức bán mạnh
CLF2025 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2025)
20241219.0052.57-0.68%-0.3652.5752.57Bán
CLG2025 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2025)
20250121.0052.62-0.68%-0.3652.6252.62Bán
CLH2025 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2025)
20250220.0052.66-0.68%-0.3652.6652.66Bán
CLJ2025 CRUDE OIL FUTURES (APR 2025)
20250320.0052.72-0.68%-0.3652.7252.72Bán
CLK2025 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2025)
20250422.0052.77-0.70%-0.3752.7752.77Bán
CLM2025 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2025)
20250520.0052.82-0.75%-0.4052.8252.82Bán
CLN2025 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2025)
20250620.0052.87-0.71%-0.3852.8752.87Bán
CLQ2025 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2025)
20250722.0052.90-0.73%-0.3952.9052.90Bán
CLU2025 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2025)
20250820.0052.95-0.75%-0.4052.9552.95Bán
CLV2025 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2025)
20250922.0053.01-0.75%-0.4053.0153.01Bán
CLX2025 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2025)
20251021.0053.07-0.77%-0.4153.0753.07Bán
CLZ2025 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2025)
20251120.0053.13-0.78%-0.4253.1353.13Bán
CLF2026 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2026)
20251219.0053.14-0.80%-0.4353.1453.14Bán
CLG2026 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2026)
20260120.0053.16-0.82%-0.4453.1653.16Bán
CLH2026 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2026)
20260220.0053.20-0.82%-0.4453.2053.20Bán
CLJ2026 CRUDE OIL FUTURES (APR 2026)
20260320.0053.23-0.84%-0.4553.2353.23Bán
CLK2026 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2026)
20260421.0053.27-0.86%-0.4653.2753.27Bán
CLM2026 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2026)
20260519.0053.33-0.87%-0.4753.3353.33Bán
CLN2026 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2026)
20260622.0053.36-0.87%-0.4753.3653.36Bán
CLQ2026 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2026)
20260721.0053.40-0.89%-0.4853.4053.40Bán
CLU2026 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2026)
20260820.0053.44-0.91%-0.4953.4453.44Bán
CLV2026 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2026)
20260922.0053.49-0.93%-0.5053.4953.49Bán
CLX2026 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2026)
20261020.0053.56-0.92%-0.5053.5653.56Bán
CLZ2026 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2026)
20261120.0053.63-0.94%-0.5153.6353.63Bán
CLF2027 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2027)
20261221.0053.65-0.94%-0.5153.6553.65Bán
CLG2027 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2027)
20270120.0053.67-0.94%-0.5153.6753.67Bán
CLH2027 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2027)
20270222.0053.70-0.94%-0.5153.7053.70Bán
CLJ2027 CRUDE OIL FUTURES (APR 2027)
20270322.0053.72-0.94%-0.5153.7253.72Bán
CLK2027 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2027)
20270420.0053.75-0.94%-0.5153.7553.75Bán
CLM2027 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2027)
20270520.0053.78-0.94%-0.5153.7853.78Bán
CLN2027 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2027)
20270622.0053.79-0.94%-0.5153.7953.79Bán
CLQ2027 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2027)
20270720.0053.79-0.94%-0.5153.7953.79Bán
CLU2027 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2027)
20270820.0053.80-0.94%-0.5153.8053.80Bán
CLV2027 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2027)
20270921.0053.80-0.94%-0.5153.8053.80Bán
CLX2027 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2027)
20271020.0053.82-0.94%-0.5153.8253.82Bán
CLZ2027 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2027)
20271119.0053.83-0.94%-0.5153.8353.83Bán
CLF2028 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2028)
20271220.0053.74-0.94%-0.5153.7453.74Bán
CLG2028 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2028)
20280120.0053.76-0.94%-0.5153.7653.76Bán
CLH2028 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2028)
20280222.0053.76-0.94%-0.5153.7653.76Bán
CLJ2028 CRUDE OIL FUTURES (APR 2028)
20280321.0053.77-0.94%-0.5153.7753.77Bán
CLK2028 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2028)
20280420.0053.77-0.94%-0.5153.7753.77Bán
CLM2028 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2028)
20280522.0053.77-0.94%-0.5153.7753.77Bán
CLN2028 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2028)
20280620.0053.78-0.94%-0.5153.7853.78Bán
CLQ2028 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2028)
20280720.0053.78-0.94%-0.5153.7853.78Bán
CLU2028 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2028)
20280822.0053.80-0.94%-0.5153.8053.80Bán
CLV2028 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2028)
20280920.0053.80-0.94%-0.5153.8053.80Bán
CLX2028 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2028)
20281020.0053.81-0.94%-0.5153.8153.81Bán
CLZ2028 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2028)
20281120.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLF2029 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2029)
20281219.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLG2029 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2029)
20290122.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLH2029 CRUDE OIL FUTURES (MAR 2029)
20290220.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLJ2029 CRUDE OIL FUTURES (APR 2029)
20290320.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLK2029 CRUDE OIL FUTURES (MAY 2029)
20290420.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLM2029 CRUDE OIL FUTURES (JUN 2029)
20290522.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLN2029 CRUDE OIL FUTURES (JUL 2029)
20290620.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLQ2029 CRUDE OIL FUTURES (AUG 2029)
20290720.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLU2029 CRUDE OIL FUTURES (SEP 2029)
20290821.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLV2029 CRUDE OIL FUTURES (OCT 2029)
20290920.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLX2029 CRUDE OIL FUTURES (NOV 2029)
20291022.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLZ2029 CRUDE OIL FUTURES (DEC 2029)
20291119.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLF2030 CRUDE OIL FUTURES (JAN 2030)
20291219.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
CLG2030 CRUDE OIL FUTURES (FEB 2030)
20300122.0053.88-0.94%-0.5153.8853.88Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất