CRUDE OIL FUTURES (APR 2019) CLJ2019

CLJ2019 NYMEX
CLJ2019
CRUDE OIL FUTURES (APR 2019) NYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CLJ2019 Biểu đồ