CRUDE OIL FUTURES (DEC 2026)
CLZ2026 NYMEX

CLZ2026
CRUDE OIL FUTURES (DEC 2026) NYMEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

CLZ2026 Biểu đồ Hợp đồng Tương lai