Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
NGF2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
2023-12-272.796−0.29%−0.0082.8002.791
Bán
NGG2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
2024-01-292.763−0.22%−0.0062.7682.759
Bán
NGH2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
2024-02-272.629−0.49%−0.0132.6372.629
Bán
NGJ2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
2024-03-262.593−0.31%−0.0082.5952.590
Bán
NGK2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
2024-04-262.656−0.34%−0.0092.6602.651
Bán
NGM2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
2024-05-292.798−0.36%−0.0102.8042.795
Bán Mạnh
NGN2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
2024-06-262.943−0.44%−0.0132.9452.940
Bán Mạnh
NGQ2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
2024-07-292.997−0.43%−0.0132.9982.995
Bán Mạnh
NGU2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
2024-08-282.990−0.47%−0.0142.9932.989
Bán Mạnh
NGV2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
2024-09-263.076−0.42%−0.0133.0763.076
Bán Mạnh
NGX2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
2024-10-293.481−0.94%−0.0333.5003.460
Bán Mạnh
NGZ2024HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
2024-11-263.972−1.12%−0.0453.9983.954
Bán Mạnh
NGF2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
2024-12-274.273−0.84%−0.0364.2914.250
Bán Mạnh
NGG2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
2025-01-294.178−0.85%−0.0364.1904.160
Bán Mạnh
NGH2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
2025-02-263.831−0.85%−0.0333.8433.811
Bán Mạnh
NGJ2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
2025-03-273.494−0.77%−0.0273.5043.475
Bán Mạnh
NGK2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
2025-04-283.486−0.60%−0.0213.4863.467
Bán Mạnh
NGM2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
2025-05-283.614−0.52%−0.0193.6163.603
Bán Mạnh
NGN2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
2025-06-263.746−0.43%−0.0163.7523.738
Bán Mạnh
NGQ2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
2025-07-293.779−0.42%−0.0163.7833.769
Bán Mạnh
NGU2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
2025-08-273.755−0.40%−0.0153.7583.744
Bán Mạnh
NGV2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
2025-09-263.826−0.31%−0.0123.8393.814
Bán
NGX2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
2025-10-294.149−0.41%−0.0174.1514.137
Bán
NGZ2025HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
2025-11-254.544−0.59%−0.0274.5474.544
Bán
NGF2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
2025-12-294.791−0.60%−0.0294.7994.791
Bán Mạnh
NGG2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
2026-01-284.652−0.60%−0.0284.6604.652
Bán Mạnh
NGH2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
2026-02-254.094−0.63%−0.0264.0944.094
Bán Mạnh
NGJ2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
2026-03-273.566−0.39%−0.0143.5663.566
Bán Mạnh
NGK2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
2026-04-283.542−0.48%−0.0173.5423.542
Bán
NGM2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
2026-05-273.653−0.27%−0.0103.6533.653
Bán
NGN2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
2026-06-263.781−0.05%−0.0023.7813.781
Bán
NGQ2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
2026-07-293.821−0.05%−0.0023.8213.821
Bán
NGU2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
2026-08-273.796+0.24%0.0093.7963.796
Bán
NGV2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
2026-09-283.876+0.54%0.0213.8763.855
Bán
NGX2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
2026-10-284.180+0.12%0.0054.1804.180
Bán
NGZ2026HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
2026-11-254.555+0.22%0.0104.5554.555
Bán
NGF2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
2026-12-294.836+1.07%0.0514.8364.836
Bán
NGG2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
2027-01-274.674+1.28%0.0594.6744.674
Bán
NGH2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
2027-02-244.041+0.50%0.0204.0414.041
Bán
NGJ2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
2027-03-293.496+1.01%0.0353.4963.496
Bán
NGK2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
2027-04-283.468+1.29%0.0443.4683.468
Bán
NGM2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
2027-05-263.568+0.34%0.0123.5683.568
Bán
NGN2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
2027-06-283.668−0.57%−0.0213.6683.668
Bán Mạnh
NGQ2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
2027-07-283.698−1.15%−0.0433.6983.698
Bán Mạnh
NGU2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
2027-08-273.658−1.38%−0.0513.6583.658
Bán Mạnh
NGV2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
2027-09-283.728−2.00%−0.0763.7283.728
Bán Mạnh
NGX2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
2027-10-274.065−1.74%−0.0724.0654.065
Bán Mạnh
NGZ2027HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
2027-11-264.429−1.51%−0.0684.4294.429
Bán Mạnh
NGF2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
2027-12-294.683−0.95%−0.0454.6834.683
Bán Mạnh
NGG2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
2028-01-274.518−0.55%−0.0254.5184.518
Bán Mạnh
NGH2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
2028-02-253.928−0.63%−0.0253.9283.928
Bán Mạnh
NGJ2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
2028-03-293.368−0.74%−0.0253.3683.368
Bán Mạnh
NGK2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
2028-04-263.343−0.74%−0.0253.3433.343
Bán Mạnh
NGM2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
2028-05-263.469−0.72%−0.0253.4693.469
Bán Mạnh
NGN2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
2028-06-283.596−0.69%−0.0253.5963.596
Bán Mạnh
NGQ2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
2028-07-273.650−0.68%−0.0253.6503.650
Bán Mạnh
NGU2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
2028-08-293.617−0.69%−0.0253.6173.617
Bán Mạnh
NGV2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
2028-09-273.710−0.67%−0.0253.7103.710
Bán Mạnh
NGX2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
2028-10-274.078−0.61%−0.0254.0784.078
Bán
NGZ2028HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
2028-11-284.462−0.56%−0.0254.4624.462
Bán
NGF2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
2028-12-274.731−0.53%−0.0254.7314.731
Bán
NGG2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
2029-01-294.531−0.55%−0.0254.5314.531
Bán
NGH2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
2029-02-263.969−0.63%−0.0253.9693.969
Bán Mạnh
NGJ2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
2029-03-273.399−0.73%−0.0253.3993.399
Bán Mạnh
NGK2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
2029-04-263.363−0.74%−0.0253.3633.363
Bán Mạnh
NGM2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
2029-05-293.494−0.71%−0.0253.4943.494
Bán Mạnh
NGN2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
2029-06-273.623−0.69%−0.0253.6233.623
Bán Mạnh
NGQ2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
2029-07-273.666−0.68%−0.0253.6663.666
Bán Mạnh
NGU2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
2029-08-293.628−0.68%−0.0253.6283.628
Bán Mạnh
NGV2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
2029-09-263.714−0.67%−0.0253.7143.714
Bán Mạnh
NGX2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
2029-10-294.077−0.61%−0.0254.0774.077
Bán Mạnh
NGZ2029HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
2029-11-284.468−0.56%−0.0254.4684.468
Bán Mạnh
NGF2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
2029-12-274.719−0.53%−0.0254.7194.719
Bán Mạnh
NGG2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
2030-01-294.534−0.55%−0.0254.5344.534
Bán
NGH2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
2030-02-263.964−0.63%−0.0253.9643.964
Bán
NGJ2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
2030-03-273.374−0.74%−0.0253.3743.374
Bán
NGK2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
2030-04-263.329−0.75%−0.0253.3293.329
Bán
NGM2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
2030-05-293.429−0.72%−0.0253.4293.429
Bán
NGN2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
2030-06-263.529−0.70%−0.0253.5293.529
Bán
NGQ2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
2030-07-293.569−0.70%−0.0253.5693.569
Bán
NGU2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
2030-08-283.539−0.70%−0.0253.5393.539
Bán
NGV2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
2030-09-263.585−0.69%−0.0253.5853.585
Bán
NGX2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
2030-10-293.930−0.63%−0.0253.9303.930
Bán
NGZ2030HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
2030-11-264.340−0.57%−0.0254.3404.340
Bán
NGF2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
2030-12-274.590−0.54%−0.0254.5904.590
Bán
NGG2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
2031-01-294.410−0.56%−0.0254.4104.410
Bán
NGH2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
2031-02-263.860−0.64%−0.0253.8603.860
Bán Mạnh
NGJ2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
2031-03-273.300−0.75%−0.0253.3003.300
Bán
NGK2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
2031-04-283.278−0.76%−0.0253.2783.278
Bán
NGM2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
2031-05-283.378−0.73%−0.0253.3783.378
Bán
NGN2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
2031-06-263.478−0.71%−0.0253.4783.478
Bán
NGQ2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
2031-07-293.518−0.71%−0.0253.5183.518
Bán
NGU2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
2031-08-273.533−0.70%−0.0253.5333.533
Bán
NGV2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
2031-09-263.603−0.69%−0.0253.6033.603
Bán
NGX2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
2031-10-293.923−0.63%−0.0253.9233.923
Bán
NGZ2031HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
2031-11-254.303−0.58%−0.0254.3034.303
Bán
NGF2032HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
2031-12-294.558−0.55%−0.0254.5584.558
Bán
NGG2032HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
2032-01-284.388−0.57%−0.0254.3884.388
Bán
NGH2032HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
2032-02-253.888−0.64%−0.0253.8883.888
Bán
NGJ2032HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
2032-03-293.338−0.74%−0.0253.3383.338
Bán