Hợp đồng tương lai Paladi

PA1!NYMEX
PA1!
Hợp đồng tương lai PaladiNYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch PA1!