PLATINUM FUTURES (MAY 2023)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng PLATINUM FUTURES (MAY 2023)

Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PLU2023PLATINUM FUTURES (SEP 2023)
2023-09-27906.5−1.20%−11.0906.5906.5
Bán Mạnh
PLV2023PLATINUM FUTURES (OCT 2023)
2023-10-27888.20.19%1.7891.2887.4
Bán
PLF2024PLATINUM FUTURES (JAN 2024)
2024-01-29896.50.02%0.2899.3895.0
Bán
PLJ2024PLATINUM FUTURES (APR 2024)
2024-04-26904.1−0.07%−0.6907.7904.1
Bán
PLN2024PLATINUM FUTURES (JUL 2024)
2024-07-29912.2−1.72%−16.0924.9912.0
Bán Mạnh
PLV2024PLATINUM FUTURES (OCT 2024)
2024-10-29918.6−1.69%−15.8918.6918.6
Bán Mạnh
PLF2025PLATINUM FUTURES (JAN 2025)
2025-01-29927.0−3.70%−35.6927.0927.0
Bán Mạnh
PLJ2025PLATINUM FUTURES (APR 2025)
2025-04-28932.8−3.68%−35.6932.8932.8
Bán Mạnh
PLN2025PLATINUM FUTURES (JUL 2025)
2025-07-29938.0−3.66%−35.6938.0938.0
Bán Mạnh
PLV2025PLATINUM FUTURES (OCT 2025)
2025-10-29948.3−3.62%−35.6948.3948.3
Bán Mạnh
PLF2026PLATINUM FUTURES (JAN 2026)
2026-01-28953.8−3.60%−35.6953.8953.8
Bán Mạnh
PLJ2026PLATINUM FUTURES (APR 2026)
2026-04-28959.6−3.58%−35.6959.6959.6
Bán Mạnh
PLN2026PLATINUM FUTURES (JUL 2026)
2026-07-29964.8−3.56%−35.6964.8964.8
Bán Mạnh