PLATINUM FUTURES (JAN 2023)

NYMEXPLF2023
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Khối lượng
Tháng
thg 1 2023
Quy mô hợp đồng
50APZ
Ngày thanh lý
Tháng 1 27, 2023

Thu hút các siêu cường mới

Đưa kỹ năng phân tích của bạn lên tầm cao mới với bộ tính năng hoàn chỉnh của chúng tôi, được hàng triệu người trong thế giới giao dịch biết đến và sử dụng.Tìm hiểu thêm